Galle Watch là nhà phân phối được ủy quyền chính hãng đầu tiên của Frederique Constant tại Việt Nam

Last Updated on 30/11/2020 by

Cùng nghe ngài Williams Besse – giám đốc kinh doanh phụ trách thị trường Đông Nam Á chia sẻ về thương hiệu đồng hồ Frederique Constant:

https://www.youtube.com/watch?v=Ua-yR-v1_zU&feature=emb_logo

Bài viết khác